1. Organisation

ORGANISATION

VEJLEDNINGER

GUIDE

Center for frivilligt social arbejde: 

Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?

FORMALIA

virk.dk om stiftelse og registrering af selskaber

Guide

...Center for frivilligt socialt arbejde

Sådan starter I en ny forening.

GUIDE

Center for frivilligt social arbejde: 

Foreningens vedtægter

GUIDE

Danske Kulturbestyrelser

Forslag til forretningsorden

GUIDE

... kommer snarest

Kulturlivets organisationsformer

Hvilken bestyrelse skal vi have?

Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilke egenskaber de forskellige juridiske former har for institutionen. Både spørgsmål

om beskatning, tilsynsmyndighed og ledelsens personlige ansvar.

Foreninger, selvejende institutioner og erhvervsdrivende fonde (som også betegnes selvejende institutioner) sikrer en juridisk adskillelse af det økonomiske ansvar mellem bestyrelsen og institutionen.


Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke med deres private formue, hvis bestyrelsen i øvrigt udviser ansvarlighed og omhu. Men der er stor forskel på, hvor stort kravet til egenkapitalen er ved registreringen. Der er også forskel på, hvilken myndighed, der fører tilsyn.

ANBEFALINGER

Det anbefales, at institutionen ved stiftelsen søger råd og overvejer de forskellige organisationsformers fordele og ulemper. 

Det anbefales, at institutionen med mellemrum tager organisationsformen op til overvejelse. 

Det anbefales, at forholdet til eventuelle tilskudsydere, fonde, foreninger og andre interessenter indgår i overvejelsen om organisationsformen. 

Det anbefales, at oplysninger om institutionens organisation og ledelse kommunikeres tydeligt ud.