Strategiske analyser

culturalgovernance.dk

God ledelse af kulturinstitutioner

 

Strategiske analyser


I guiden for strategiseminaret omtales nedenstående analyseværktøjer, som du her kan finde yderligere oplysninger om.På hjemmesiden forklarmiglige.dk kan du finde video guides med gennegang af:

SWOT  

TOWS 

Interessentanalysen

Forretningsmodel-lærredet

Porters generiske strategi

Ansoffs vækstmatrice


På hjemmesiden analysemodel.dk

findes en gennemgang af PEST-analysen.
God ledelse i kulturinstitutioner

Værktøjer til godt bestyrelsesarbejde præsenteret af Foreningen for Danske Kulturbestyrelser

 

 

 

 

 

  

www.kulturbestyrelser.dk 

 

Copyright © All Rights Reserved