Strategiske analyser

Strategiske analyser


I guiden for strategiseminaret omtales nedenstående analyseværktøjer, som du her kan finde yderligere oplysninger om.På hjemmesiden forklarmiglige.dk kan du finde video guides med gennegang af:

SWOT  

TOWS 

Interessentanalysen

Forretningsmodel-lærredet

Porters generiske strategi

Ansoffs vækstmatrice


På hjemmesiden analysemodel.dk

findes en gennemgang af PEST-analysen.