2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

BESTYRELSENS OPGAVER & ANSVAR

VEJLEDNINGER

Guide


Bestyrelsens strategiseminar. Gennemgår et seminar med anvendelse af de "klassiske" analyser og værktøjer.

Plancher

.Plancher til brug for bestyrelsens strategiseminar

Guide og videoEn række af de strategiske modeller, der anvendes i strategiseminaret er forklaret med guides og videoer på nettet.


GUIDE

... kommer snarest

GUIDE

Creative New Zealand:

Risk management toolkit 

- a ressource for arts organisations

GUIDE

Center for frivilligt socialt arbejde:

Bestyrelsens opgaver

GUIDE

Center for frivilligt socialt arbejde: 

At lede en sag - grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer

GUIDE

... kommer snarest

Strategi, forretningsudvikling og kontrol

Hvordan arbejder vi bedst for institutionen?

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for beslutninger vedrørende drift, strategi og finansiering. Heri ligger, at bestyrelsens opgaver ligger på det overordnede niveau, som benævnes governance-niveauet. Den daglige ledelse er delegeret til en direktør.


Direktøren kan være en kulturfaglig ekspert, der har hele direktøransvaret. Eller det kan være en administrativ direktør, der er sideordnet med den kulturfaglige leder.


Endeligt kan den administrative direktør være den øverste overordnede, som har den kulturfaglige leder som sin underordnede.

ANBEFALINGER

Det anbefales, at bestyrelsen hvert eller hvert andet år gennemgår og vurderer bestyrelsens opgaver og ansvar og afgrænsningen heraf til direktionen og eventuelle tilskudsydere.

Det anbefales, at bestyrelsen en gang årligt fastlægger strategi og handleplaner. 

Det anbefales, at bestyrelsen løbende følger op på de strategiske mål. 

Det anbefales, at bestyrelsen sikrer sig en forsvarlig budget-, kasse-, regnskabs- og revisionsprocedure samt løbende opfølgning. 

Det anbefales, at bestyrelsen løbende kontrollerer ressourcer og finanser i forhold til kommende aktiviteter og vurderer risici og muligheder ved de lagte planer.