Få mere ud af bestyrelsens kompetencer

Langt de fleste steder har ledere og bestyrelsesformænd haft et tæt og travlt samarbejde i de fire første måneder af krisen.


Det var dog de færreste steder, at bestyrelserne som helhed med alle de samlede kompetencer kom ind i kampen. 


Og der var også en ud af syv institutionsledere, der oplevede mindre tæt kontakt til bestyrelsesformanden.


Siden sommeren 2020 har bestyrelserne naturligvis været involveret de allerfleste steder.


Men hvorfor kom kun få af dem ind i kampen fra starten, da usikkerheden var stor og alle kompetencer var efterspurgte?


Vi ser her på, hvad der kan gøres for at gøre bestyrelsernes kompetencer mere kriseparate.

Få mere ud af bestyrelsens kompetencer


Hvordan kan bestyrelsens sammensætning, arbejdsform og holdning til bestyrelsesopgaven ændres, så bestyrelserne kommer mere på banen i krisetider?


Det ser vi på i denne artikel


Download dokumentet

Evaluering spørgeskema


Til brug for bestyrelsesevalueringen kommer her et spørgskema, som kan anvendes, som det er. Det lægges også som wordfil, så det kan redigeres i forhold til jeres eget behov.

Download dokumentet pdf

Download dokumentet word

Bestyrelse:

Gør din institution robust og bæredygtig

Robusthed og bæredygtighed beskrev vi i anbefalingspakke nr. 8. Denne gang beskriver vi, hvad bestyrelsens rolle er i arbejdet for at skabe langsigtet værdi på kulturinstitutionens tre bundlinjer: den kulturelle, den sociale og den økonomiske.


Download dokumentet

Guide kompetencekortlægning

En kortlægning af bestyrelsens kompetencer kan både overraske bestyrelsesmedlemmerne positivt og give bestyrelsen grundlag for at styrke sammensætningen..

Download dokumentet.

Når institutionen lider nød: What to do?


Bestyrelsen har en vanskelig opgave,  når en institutions eksistens er i fare. Der er flere hensyn at tage, fælder at undgå og veje at gå for at afværge en konkurs.


Download dokumentet

Guide til evaluering af bestyrelsen


Forudsætningen for en bestyrelse, der udvikler sig og lærer af sine erfaringer er, at den har årlige bestyrelsesevalueringer. 


Her kan du læse en kort gennemgang af, hvordan en af de mest almindelige evalueringer finder sted. 

Download dokumentet

Kompetence-selvangivelse


Til brug for kompetencekortlægningen, udfylder hvert bestyrelsesmedlem en kompetence-selvangivelse. Den vedlægges også i word, så man selv kan redigere.

Donwload dokumentet pdf

Download dokumentet word