Kulturinstitutionernes Største Udfordringer

Få pakkerne med anbefalinger direkte i din egen indbakke. Tilmeld dig nyhedsbrevet.

1. At skabe trygge besøgsoplevelser trods corona og restriktioner

Vel vidende, at mange allerede har gjort sig tanker og  erfaringer om emnet, lægger vi her tre dokumenter, som sammenfatter elementerne set fra brugernes perspektiv:

 • Artikel om tryghed ved besøg
 • En skabelon til et tryghedstjek
 • En guide til design af brugeroplevelsen
 • Link til WoCos webinarer om brugeroplevelser på kulturinstitutioner

2. At bruge krisen til at skabe forandring

Kriser bør undgås og forsøges forebygget. Når krisen alligevel viser sig, så er der nye muligheder for forandring. Se med her:

 • Forandringsledelse i Aarhus Jazz Orchestra. Video med Dorthe Andersen
 • Forandringsledelse på Arbejdermuseet. Video med Søren Bak-Jensen
 • Guiden Krise- og Forandringsledelse
 • Artiklen At bruge krisen til at skabe forandringer

3. At tænke i nye indtægtskilder

Kulturinstitutionerne oplever store fald i indtægter under coronarestriktionerne til trods for eventuelle hjælpepakker. Det er tid for at tænke i nye indtægtskilder. Her lægger vi:

 • Artikel om at tænke i nye indtægtskilder
 • Vejviser til viden om publikum og målgrupper
 • Eksempler på nye indtægtskilder4. Ledelse henimod mere strategiske, kreative OG
digitale kulturinstitutioner

Strategilægning, innovation og digitalisering er tre væsentlige funktioner, som ikke altid er så enkle i en krisetid. 
Her er

 • en artikel om strategi, der viser tre opfattelser af strategi og åbner perspektivet til en bredere opfattelse af, hvad god strategisk ledelse af en kulturinstitution kan være
 • en artikel om innovationsledelse og digitalisering med mange eksempler fra kulturinstitutioner, der har deltaget i undersøgelsen

Måske har I allerede et fremragende samarbejde med kommunen. Måske har I samarbejde med flere kommuner. Måske er der stadig nogle ønsker til kvaliteten i samarbejdet, og måske skal I først i gang med samarbejdet. 


Artiklerne her giver gode råd og beskriver gode eksempler på, hvordan samarbejdet kan optimeres til begge parters bedste. 


Der er også råd om, hvordan en driftsaftale kan konciperes. 

Samarbejdet med fondene har haft stor betydning under coronapandemien for mange kulturinstitutioner. Ikke i alle tilfælde har det været så let, men der findes veje til et nært samarbejde med fondene baseret på værdifællesskab, åbenhed og omhu med kommunikation og samarbejde. 


Læs om den relationsstrategiske tilgang og se videoen om udstillingsbygningen Den Fries langsigtede samarbejde med Det Obelske Familiefond.

Sponsorsamarbejde har altid været en kommunikationsopgave for både kulturinstitution og sponsor. Og med mange udfordringer. Ikke sjælendt er det endt med kortvarige relationer mellem parterne. Hvis det overhovedet er kommet i stand.


Her kommer råd og gode eksempler på langvarige relationer og tæt samarbejde.

Mere om projektet

Kulturinstitutionerne har peget på disse 10 største og vigtigste ledelsesudfordringer under corona - og i løbet af de næste måneder vil vi ca. hver fjortende dag udsende en pakke med anbefalinger ift hver enkelt af disse udfordringer:


 • At skabe en god og tryg besøg-oplevelse, trods restriktioner 
 • At bruge krisen til at skabe forandringer 
 • At finde nye indtægtskilder, under corona og fremadrettet 
 • At kunne arbejde både strategisk, kreativt og digitalt
 • Bedre brug af bestyrelsens kompetencer
 • God kriseledelse, hvad og hvordan
 • Et mere strategisk samarbejde med fondene
 • Et bedre samarbejde med kommunerne
 • Et mere strategisk bæredygtigt samarbejde med sponsorerne
 • Hvordan kan vi opnå en bedre egenkapital.

Vi har gennemført 40 interviews blandt kulturinstitutioners direktører og bestyrelsesformænd i maj måned samt et survey besvaret af 324 direktører og bestyrelsesformænd i juni/juli 2020


På den baggrund blev de 10 vigtigste ledelsesudfordringer i kulturlivet under corona i foråret og sommeren identificeret.


Vi har gennem yderligere research og workshops med eksperter fra kulturlivet undersøgt disse udfordringer, og er resultatet er blevet de pakker af vejledninger og anbefalinger, som udsendes ca hver 14. dag hen over efterår og vinter 20/21.


Susanne Justesen, Innoversity, og Søren Mikael Rasmussen, Rasmussen & Marker, har stået for udarbejdelsen.


"Kulturinstitutionernes Største Udfordringer" er muliggjort gennem støtte fra Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond og Realdania.