Kulturinstitutionernes Største Udfordringer

De ti anbefalingspakker ligger klar til brug herunder. Der er også en afsluttende rapport. God fornøjelse med læsningen. 

1. At skabe trygge besøgsoplevelser trods corona og restriktioner

2. At bruge krisen til at skabe forandring

3. At tænke i nye indtægtskilder

4. Ledelse henimod mere strategiske, kreative OG
digitale kulturinstitutioner

Strategilægning, innovation og digitalisering er tre væsentlige funktioner, som ikke altid er så enkle i en krisetid. 
Her er

 • en artikel om strategi, der viser tre opfattelser af strategi og åbner perspektivet til en bredere opfattelse af, hvad god strategisk ledelse af en kulturinstitution kan være
 • en artikel om innovationsledelse og digitalisering med mange eksempler fra kulturinstitutioner, der har deltaget i undersøgelsen

Måske har I allerede et fremragende samarbejde med kommunen. Måske har I samarbejde med flere kommuner. Måske er der stadig nogle ønsker til kvaliteten i samarbejdet, og måske skal I først i gang med samarbejdet. 


Artiklerne her giver gode råd og beskriver gode eksempler på, hvordan samarbejdet kan optimeres til begge parters bedste. 


Der er også råd om, hvordan en driftsaftale kan konciperes. 

Samarbejdet med fondene har haft stor betydning under coronapandemien for mange kulturinstitutioner. Ikke i alle tilfælde har det været så let, men der findes veje til et nært samarbejde med fondene baseret på værdifællesskab, åbenhed og omhu med kommunikation og samarbejde. 


Læs om den relationsstrategiske tilgang og se videoen om udstillingsbygningen Den Fries langsigtede samarbejde med Det Obelske Familiefond.

Kulturinstitutionerne oplever store fald i indtægter under coronarestriktionerne til trods for eventuelle hjælpepakker. Det er tid for at tænke i nye indtægtskilder. Her lægger vi:

 • Artikel om at tænke i nye indtægtskilder
 • Vejviser til viden om publikum og målgrupper
 • Eksempler på nye indtægtskilderKriser bør undgås og forsøges forebygget. Når krisen alligevel viser sig, så er der nye muligheder for forandring. Se med her:

 • Forandringsledelse i Aarhus Jazz Orchestra. Video med Dorthe Andersen
 • Forandringsledelse på Arbejdermuseet. Video med Søren Bak-Jensen
 • Guiden Krise- og Forandringsledelse
 • Artiklen At bruge krisen til at skabe forandringer

9

Vel vidende, at mange allerede har gjort sig tanker og  erfaringer om emnet, lægger vi her tre dokumenter, som sammenfatter elementerne set fra brugernes perspektiv:

 • Artikel om tryghed ved besøg
 • En skabelon til et tryghedstjek
 • En guide til design af brugeroplevelsen
 • Link til WoCos webinarer om brugeroplevelser på kulturinstitutioner

Sponsorsamarbejde har altid været en kommunikationsopgave for både kulturinstitution og sponsor. Og med mange udfordringer. Ikke sjældent er det endt med kortvarige relationer mellem parterne. Hvis det overhovedet er kommet i stand.


Her kommer råd og gode eksempler på langvarige relationer og tæt samarbejde.

Økonomisk kaos har været uundgåelig for mange kulturinstitutioner under coronakrisen. Og mange har indset, at et godt beredskab altid vil være en fordel, når krisen kradser. 


Her kommer råd om at skabe en likvid reserve gennem drøftelser med tilskudsyderne og gennem styrkelse af institutionens robusthed og bæredygtighed generelt.

Bestyrelsen er institutionens strategiske ledelse. Krisen var og er voldsom, men ikke alle praktiske gøremål var strategiske. Dog kaldte krisen helt overordnet på strategisk ledelse. Mange steder kom bestyrelserne ikke med fra starten. Her undersøges hvorfor, og der gives råd om udnytte bestyrelsernes mange kompetencer bedre generelt og i en krisesituation

10

Kontrakter er kommet i fokus i coronatiden, fordi det store antal aflysninger har skabt stor usikkerhed og en del tvister om, hvordan retstilstanden kan siges at være. Og fordi de har afdækket den økonomiske udsathed, mange aktører i kultursektoren har. 


Læs her anbefalinger for en ny generation af kontrakter.

Kunst, kultur og coronakrise

Den afsluttende rapport tager et nærmere kig på de ledelsesmæssige udfordringer, som de blev omtalt i de 39 interviews og i tekstfelterne i spørgeskemsundersøgelsen. 


Det er et overvældende vidensbyrd om dedikerede ledelsers vanskelige kamp for at finde hovede og hale, holde hovedet oven vande og finde pejlemærker for retning i den aldrig før oplevede og truende situation. 


Rapporten indeholder en række anbefalinger for bedre rammebetingerlser for kulturinstitutionerne.

Mere om projektet

Kulturinstitutionerne har peget på disse 10 største og vigtigste ledelsesudfordringer under corona - og i løbet af vinteren og tidligt forår 2021 udsente vi 10 pakker med anbefalinger ift hver enkelt af disse udfordringer:


 • At skabe en god og tryg besøg-oplevelse, trods restriktioner 
 • At bruge krisen til at skabe forandringer 
 • At finde nye indtægtskilder, under corona og fremadrettet 
 • At kunne arbejde både strategisk, kreativt og digitalt
 • Et mere strategisk samarbejde med fondene
 • Et bedre samarbejde med kommunerne
 • Et mere strategisk bæredygtigt samarbejde med sponsorerne
 • Robusthed og bæredygtighed
 • Få mere ud af bestyrelsens kompetencer
 • Kontrakter i en pandemi-tid

Vi har gennemført 39 interviews blandt kulturinstitutioners direktører og bestyrelsesformænd i maj måned samt et survey besvaret af 324 direktører og bestyrelsesformænd i juni/juli 2020


På den baggrund blev de 10 vigtigste ledelsesudfordringer i kulturlivet under corona i foråret og sommeren identificeret.


Vi har gennem yderligere research og workshops med eksperter fra kulturlivet undersøgt disse udfordringer, og er resultatet er blevet de pakker af vejledninger og anbefalinger, som vi udsendte ca. hver 14. dag hen over vinter og forår 20/21 samt en afsluttende rapport.


Ph.d. Susanne Justesen, og Søren Mikael Rasmussen, RasmussenNordic, samt Jens Nielsen, Danske Kulturbestyrelser, har stået for udarbejdelsen.

Vi har fået bidrag fra advokatfirmaet Horten.


"Kulturinstitutionernes Største Udfordringer" er muliggjort gennem støtte fra Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond og Realdania.