Anbefalingerne

culturalgovernance.dk

God ledelse af kulturinstitutioner

 

HVORFOR NYE ANBEFALINGER?


Der ligger en stor ressource for kulturinstitutionerne i et godt bestyrelsesarbejde. Det har derfor stor betydning for kulturlivet, at bestyrelserne gør det gode arbejde, de gør. Det bliver ikke altid anerkendt og påskønnet, men for os at se er det evident.


En bred kreds af kulturlivets aktører kan nu præsentere et resultat af en større undersøgelse af de danske kulturbestyrelser, samt arbejdet med et nyt kodeks.


Vi fastholder indholdet af Kulturministeriets gældende anbefalinger; men udgangspunktet er i højere grad institutionens eget perspektiv end tilskudsyderens.


Vi tilføjer også en praksisnær værktøjskasse til realisering af anbefalingerne. Vi håber, anbefalingerne og værktøjskassen vil blive til gavn. Og vi opfordrer til, at

dialogen om god ledelse af kulturinstitutioner – cultural governance - vil fortsætte rundt om i hele kulturlivet.

God ledelse i kulturinstitutioner

Værktøjer til godt bestyrelsesarbejde præsenteret af Foreningen for Danske Kulturbestyrelser

 

 

 

 

 

  

www.kulturbestyrelser.dk 

 

Copyright © All Rights Reserved