Strategiske analyser

culturalgovernance.dk

god ledelse af kulturinstitutioner

 


SWOT-analyse

SWOT er den klassiske opstilling af interne styrker og svagheder samt eksterne mulighedero og trusler. Fra forklarmiglige.dk


TOWS-analyse

TOWS-analysen bruges til at opstille strategiske svar på SWOT'ens udfordringer. Hvordan kan styrker og muligheder anvendes til at gøre institutionen stærkere og afbøde svagheder og trusler?

Fra forklarmiglige.dk


Interessentanalyse

Hvilke interessenter skal I bruge, involvere, lytte til, orientere, holde under opsyn?

Fra frivillighed.dk


Omverdensanalyse PEST

Politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske overdensfaktorer vurderes i PEST-modellen. Denne version er rettet mod private virksomheder men kan tjene som inspiration for en kulturinstitutions omverdensanalyse


God ledelse i kulturinstitutioner

Værktøjer til godt bestyrelsesarbejde præsenteret af Foreningen for Danske Kulturbestyrelser

 

 

 

 

 

 

 

www.kulturbestyrelser.dk 

 

Copyright © All Rights Reserved