2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

culturalgovernance.dk

god ledelse af kulturinstitutioner

 

BESTYRELSENS OPGAVER & ANSVAR

ANBEFALINGER

Det anbefales, at bestyrelsen hvert eller hvert andet år gennemgår og vurderer bestyrelsens opgaver og ansvar og afgrænsningen heraf til direktionen og eventuelle tilskudsydere.

Det anbefales, at bestyrelsen en gang årligt fastlægger strategi og handleplaner. 

Det anbefales, at bestyrelsen løbende følger op på de strategiske mål. 

Det anbefales, at bestyrelsen sikrer sig en forsvarlig budget-, kasse-, regnskabs- og revisionsprocedure samt løbende opfølgning. 

Det anbefales, at bestyrelsen løbende kontrollerer ressourcer og finanser i forhold til kommende aktiviteter og vurderer risici og muligheder ved de lagte planer.

Strategi, forretningsudvikling og kontrol

Hvordan arbejder vi bedst for institutionen?

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for beslutninger vedrørende drift, strategi og finansiering. Heri ligger, at bestyrelsens opgaver ligger på det overordnede niveau, som benævnes governance-niveauet. Den daglige ledelse er delegeret til en direktør.


Direktøren kan være en kulturfaglig ekspert, der har hele direktøransvaret. Eller det kan være en administrativ direktør, der er sideordnet med den kulturfaglige leder.


Endeligt kan den administrative direktør være den øverste overordnede, som har den kulturfaglige leder som sin underordnede.

VEJLEDNINGER

GUIDE

... kommer snarest

GUIDE

... kommer snarest

VIDEO og GUIDE

forklarmiglige.dk 

SWOT

TOWS

frivillighed.dk

Interessentanalyse

analysemodel.dk

PEST-analysen

God ledelse i kulturinstitutioner

Værktøjer til godt bestyrelsesarbejde præsenteret af Foreningen for Danske Kulturbestyrelser

 

 

 

 

 

 

 

www.kulturbestyrelser.dk 

 

GUIDE

Creative New Zealand:

Risk management toolkit 

- a ressource for arts organisations

Copyright © All Rights Reserved

GUIDE

Center for frivilligt socialt arbejde:

Bestyrelsens opgaver

GUIDE

Center for frivilligt socialt arbejde: 

At lede en sag - grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer